Nxitja e rritjes së tregjeve lokale dhe rajonale

Ekspertizë në shërbimet rregullatore dhe kompetencë në tregtimin, shitjet dhe furnizimin në nivel lokal dhe rajonal.

Qendër prodhimi

Zgjedhja e preferuar e kompanive farmaceutike globale në Turqi për prodhimin lokal dhe rajonal falë

-Kompetencës në transferimin e shpejtë dhe efikas të teknologjisë

-Fokusit te klienti

-Kapacitetit të lartë të prodhimit prej 330 milionë njësish në gjendje të ngurtë, gjysmë të ngurtë dhe të lëngshme në godina me certifikim për GMP nga BE-ja.


Bashkëpunimet strategjike

Ekip tejet i kualifikuar kërkim-zhvillimi; ekipi i zhvillimit të biznesit, i shpejtë, me përvojë dhe i fokusuar te zgjidhjet, është në shërbimin tuaj për bashkëpunime strategjike.


Godina jonë e ndërtuar në përputhje me standardet ndërkombëtare, me një investim prej mbi 200 milionë dollarësh, është e pajisur me sistemet më të avancuara të menaxhimit të objekteve në botë, duke marrë parasysh të gjitha kushtet e veçanta që nevojiten për prodhimin e barnave. Në maj të vitit 2017, "Pharmactive" iu dha e drejta e rinovimit të certifikatës për GMP të Bashkimit Evropian, të cilën e mori fillimisht në shkurt të vitit 2015.

Kapacitet prodhimi
prej 330 milionë njësish në vit
Zonë prodhimi
prej 108 mijë metrash katrorë
marka barnash
ekuivalente
licenca produkti
në vendet kryesore të BE-së

PharmAR-GE

MINISTRIA E SHKENCËS DHE INDUSTRISË E REPUBLIKËS SË TURQISË CERTIFIKOI QENDRËN "Ar-Ge"

DETALET