Emri Mbiemri
E-mail
Subjekti
Shpjegim
Aydınlatma ve Açık Rıza Metnini okudum, kişisel verilerimin Saya Grup tarafından reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi ile ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmesine, bu amaçla sınırlı olarak Saya Grup’un grup şirketleri, iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve ilgili iş ortaklarına aktarılmasına; ayrıca tarafıma tanıtım ve pazarlama amacıyla duyuru ve bilgilendirmeler yapılması için ticari elektronik iletiler gönderilmesine onay veriyorum.

LOKACIONI

Zgjidh pikënisjen dhe destinacionin për përshkrimin e adresës.
Pikënisja
Destinacioni