Si pjesë e vlerave të saj thelbësore, "Pharmactive" drejton projekte për përgjegjësinë sociale së bashku me kompani të tjera të "Saya Group" për të kontribuar në të ardhmen e Turqisë dhe dobinë sociale të njerëzve.


Për të kontribuar në zhvillimin e shtetit tonë në fushat e arsimit, shëndetit, kulturës dhe progresit social, sponsorizohen institucione arsimore, institucione shëndetësore dhe faltore, u jepen bursa 2500 studentëve të suksesshëm, si dhe jepet ndihmë në raste emergjencash dhe katastrofash kombëtare dhe ndërkombëtare.


"Pharmactive" e sheh shoqërinë si grupin më të madh të interesit dhe vepron duke marrë parasysh dobinë sociale.

"Pharmactive" i inkurajon punonjësit e saj që të mendojnë në mënyrë strategjike, të jenë autentikë dhe të bëjnë diferencën në punën e tyre.


Si rrjedhojë, gjatë përgatitjes së planit të saj strategjik pesëvjeçar, "Pharmactive" ka marrë në konsideratë pikat e mëposhtme:

  •  Ruajtja e besimit dhe mbështetjes në modelin EFQM dhe Lëvizjen Kombëtare të Cilësisë (NQM) me anë të menaxhimit të përgjithshëm të cilësisë.
  • Mbajtja parasysh e mbrojtjes së mjedisit në të gjitha proceset e biznesit.
  • Në botën e sotme, ku burimet shterohen me shpejtësi, mbrojtja e burimeve natyrale është kritike. Ndaj, gjatë vlerësimit të projekteve, "Pharmactive" u jep rëndësi maksimale ndikimeve mjedisore dhe zgjedh projekte me ndikime pozitive në mjedis.
  • Reduktimi i konsumit të energjisë elektrike dhe raportit të konsumit për prodhim janë objektiva madhore biznesi,
  • "Pharmactive" i monitoron projektet e saj të përgjegjësisë sociale të korporatës si një objektiv biznesi dhe u cakton burime të brendshme këtyre projekteve.

"Pharmactive" ka implementuar strategjitë e mëposhtme të qëndrueshmërisë;

  • Mbështetja e përpjekjeve për begati dhe zhvillim më të madh ekonomik, duke mbrojtur njëkohësisht mjedisin dhe përmirësuar cilësinë e jetës së njerëzve,
  • Implementimi i ndërgjegjësimit për qëndrueshmërinë si kulturë e korporatës,
  • Aftësimi i punonjësve për të kontribuuar në mënyrë efikase në proces,
  • Ndërgjegjësimi i grupeve të interesit për qëndrueshmërinë dhe kontributi në përhapjen e këtij ndërgjegjësimi,
  • Përcaktimi i treguesve të qëndrueshmërisë dhe monitorimi, vlerësimi, përmirësimi dhe të zhvillimi i qëndrueshëm në përputhje me të.