"Pharmactive" po bashkëpunon tashmë me kompani farmaceutike globale për prodhim lokal, rajonal dhe global falë standardeve të saj të larta të shërbimit, qasjes së orientuar drejt zgjidhjeve dhe fabrikës së saj të prodhimit që mundëson prodhim me sistem të mbyllur, me pajisje të teknologjisë moderne dhe të projektuara sipas cGMP-së. Në linjë me politikat e lokalizimit, "Pharmactive" ka qenë baza e prodhimit për kompanitë shumëkombëshe.


Me kapacitetin e saj fleksibël dhe të prodhimit të lartë, "Pharmactive" përpiqet t'u ofrojë klientëve me kontratë një shërbim ofrimi produktesh të shpejtë, të përshtatshëm dhe të cilësisë maksimale, si dhe t'u ofrojë kompanive të tjera farmaceutike shërbime tregtimi dhe shitjeje, sipas nevojës.


"Pharmactive" ka në plan ta zbatojë strategjinë e saj të zhvillimit dinamik edhe në tregjet ndërkombëtare, duke përfituar nga ekipet e saj kompetente dhe me përvojë të kërkim-zhvillimit, licencimit dhe zhvillimit të biznesit. "Pharmactive" hyn në bashkëpunime strategjike në nivel global, në zbatim të parimeve të etikës dhe besimit reciprok, duke vepruar sipas parimit të leverdisë për të dyja palët.


Për ta përmbledhur, "Pharmactive" ofron shërbime në fushat e mëposhtme:

Marrëveshje licence për produkte origjinale dhe gjenerike.

Hedhje e produkteve të portofolit të saj në tregjet ndërkombëtare sipas marrëveshjeve të prodhimit me licencë, të shitjeve dhe të tregtimit.

Projekte prodhimi kontraktual për zbatim në tregjet kombëtare dhe ndërkombëtare për kompanitë vendase dhe të huaja.

Projekte bashkëzhvillimi produktesh për zbatim në tregjet kombëtare dhe ndërkombëtare për kompanitë vendase dhe të huaja.

Marrëveshje për projekte bashkëtregtimi.