Имя Фамилия
почта
тема
заявление
Aydınlatma ve Açık Rıza Metnini okudum, kişisel verilerimin Saya Grup tarafından reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi ile ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmesine, bu amaçla sınırlı olarak Saya Grup’un grup şirketleri, iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve ilgili iş ortaklarına aktarılmasına; ayrıca tarafıma tanıtım ve pazarlama amacıyla duyuru ve bilgilendirmeler yapılması için ticari elektronik iletiler gönderilmesine onay veriyorum.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Для разъяснения дороги, пожалуйста, выберите начальную и конечную точки нахождения
Начало
Начало