Me qëllimin për t'u bërë kompania farmaceutike lidere në tregjet kombëtare dhe ndërkombëtare, "Pharmactive" synon që, me anë të produkteve të zhvilluara brenda departamentit të vet të kërkim-zhvillimit dhe me anë të bashkëpunimit me kompani kërkimore kombëtare dhe ndërkombëtare, t'u ofrojë mjekëve dhe pacientëve produkte novatore dhe cilësore


Në këto rrethana, "Pharmactive" është e hapur për të bashkëpunuar në fushat e mëposhtme:

*Marrëveshje licencimi: produkte origjinale ose gjenerike,

*Dhënie licence për produktet farmaceutike në portofolin e saj drejt tregjeve ndërkombëtare

*Shërbime prodhimi kontraktual me kompani vendase dhe shumëkombëshe për tregjet kombëtare dhe ndërkombëtare,

*Shërbime zhvillimi dhe/ose bashkëzhvillimi për tregjet ndërkombëtare

*Projekte bashkëtregtimi,


Për më shumë informacion, na kontaktoni nëpërmjet:

businessdevelopment@pharmactive.com.tr