• Faaliyetlerimizin çevre üzerinde oluşturacağı olumsuz etkileri kaynağında yok etmek adına, çevre boyutlarını tanımlar, riskleri tespit eder, proaktif aksiyonları gerçekleştiririz.
  • Çevre yönetim sisteminin devamlılığını sağlamayı, hedefler ve gözden geçirmelerle sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

  • Faaliyetlerimiz sonucu oluşan sera gazı emisyonunu, doğal kaynak tüketimini azaltacak projeleri destekleriz.

  • Ulusal mevzuatımız çerçevesinde tarafımızı ilgilendiren yasal yükümlülükleri ve paydaşlarımızın talep ettiği tüm gereklilikleri gerçekleştiririz.

  • Çalışanlarımızın ve taşeronlarımızın çevre konularında alması gereken eğitimleri gerçekleştirmek adına yeterli kaynağı sağlar, farkındalık arttırmaya yönelik çalışmaları destekleriz.